BackBone werd in 2012 opgericht door Alida Dors. Vanaf 2023 is choreograaf Donna Chittick de nieuwe artistiek leider van BackBone.

Over Donna
Donna Chittick begon als danser bij Solid Ground Movement en groeide door tot kerndanser en assistent-choreograaf van BackBone onder Alida Dors. Als artistiek leider behoudt Donna de basishouding van BackBone en voegt haar eigen visie daaraan toe.
Het vocabulaire van Donna heeft roots in de hiphop, waarin ze als danser en choreograaf is grootgebracht. Intensiteit, oprechtheid van performance, groundedness in de choreografie, rauwheid en gedurfde verhalen staan in haar werk centraal.
De voorstellingen van BackBone onder Donna starten vanuit microperspectief; tijdens het maakproces wordt dat perspectief verbreed:

“Het zijn onderwerpen die vaak terugkomen in het persoonlijke leven van de normale mens die mij inspireren en raken. Met mijn voorstellingen wil ik dat het publiek zich in elkaars situatie kan verplaatsen. Maar ik wil ook dat mensen zichzelf terugzien: al is de situatie net anders, het gevoel is hetzelfde.” - Donna Chittick

De missie van BackBone
BackBone creëert relevant werk met de waarden van hiphop als basis. We brengen maatschappelijke thema's met als doel het publiek te prikkelen en aan het denken te zetten over hun aandeel in de maatschappij. BackBone blijft een organisatie waarin toekomstig hiphoptalent kan groeien – geschoolde dansers én autodidacten. Deze praktijk van ontwikkelen en doorgeven zit namelijk in het hiphop DNA.

De visie van BackBone
De kernwaarden van BackBone zijn saamhorigheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling. BackBone wil hiphopdans verbreden door het vocabulaire te verdiepen, de dansvorm te linken aan andere disciplines en te verbreden naar andere podia, ander publiek en de publieke ruimte; daar waar de hiphop vandaan komt.