Choreograaf Alida Dors heeft haar wortels in de hiphop en dit is de bron van haar werk. Qua vorm zoekt ze altijd onorthodoxe ontmoetingen met andere disciplines op. Deze open houding, waardoor de constante ontmoeting een continue verandering teweeg brengt, is in haar ogen de kern van hiphop. Het is die houding die Alida Dors | BackBone uitdraagt en die zichtbaar is in de dansers en het artistieke team waarmee ze werkt, maar ook in het publiek dat haar werk volgt. Met haar eigen danstaal laat Alida haar stem horen over maatschappelijke thema’s die in onze huidige tijd relevant zijn. De thema’s vertegenwoordigen vaak de strijd tussen het individu en de maatschappij waarbij beeldvorming, machtsverhoudingen en identiteit centraal staan. Haar voorstellingen zijn een energieke oproep tot (zelf)reflectie en bewustwording van ons aandeel in de samenleving.

Voor al mijn voorstellingen haal ik inspiratie uit mijn hier en nu. Dans is voor mij een middel om mijn blik op de maatschappij met anderen te delen. Ik ben ervan overtuigd dat je met kunst op een andere manier het gesprek met je medemens kunt aangaan. Kunst kan ons daarom minder eenzaam maken en mensen verbinden.”

De missie van BackBone
Het vocabulaire van Alida heeft haar roots in de hiphop, maar laat zich kenmerken door spannende ontmoetingen met andere disciplines. Met BackBone creëert Alida relevant en urgent werk met de waarden van hiphop als uitgangspunt. De stichting stelt maatschappelijke thema's aan de kaak, met als doel het publiek te prikkelen en aan het denken te zetten over hun aandeel in de maatschappij. BackBone is enthousiast over toekomstig talent en schept een omgeving waarin jonge makers en dansers zich kunnen ontwikkelen.

De visie van BackBone
BackBone wilt de hiphop dans in Nederland en daar buiten verder ontwikkelen door het hiphop dansvocabulaire te verdiepen, de hiphop dans te linken aan andere kunst- en dansdisciplines en het bereik van deze dansvorm niet alleen te verbreden naar andere podia en publiek, maar ook naar de publieke ruimte; daar waar de hiphop vandaan komt.