Stichting BackBone concentreert zich op de volgende doelen:

  • BackBone creëert relevant en urgent werk met de hiphopdans als uitgangspunt om de diversiteit en rijkdom van de Nederlandse dans te bevorderen.
  • Binnen de producties van BackBone worden thema’s op een hedendaagse manier aangesneden en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
  • BackBone wil het hiphopvocabulaire verdiepen, hiphop linken met andere disciplines en dansstijlen en het publiek verbreden.
  • BackBone draagt zorg voor het talent van de toekomst door een omgeving te scheppen, waarin dansers en jonge makers zich kunnen ontwikkelen.

In haar werk vermengt Alida Dors elementen van de hiphop met een eigentijdse danstaal. Waar er in de hiphop vaak enkel vanuit de emotie en de show wordt gecreëerd, is Alida van begin af aan op zoek naar een andere zeggingskracht. Zij kijkt verder dan alleen de techniek, stapjes en trucs, rekt de spanningsboog op, brengt het spektakelgehalte terug tot een minimum om daadwerkelijk tot de essentie te komen. Zo zoekt BackBone voortdurend naar de verdieping van de danstaal. BackBone’s dansers zijn vaak performers met een tweetaligheid, ze beheersen een hiphopdansstijl en hebben zich ook een andere danstaal eigen gemaakt. Daarnaast zijn het opvallende personality’s. Professionals die volgens Alida nog te weinig op de Nederlandse bühne te zien zijn.

BackBone verbindt verschillende dansvormen, verschillende disciplines, verschillende contexten en verschillende publieksgroepen met elkaar. Daarnaast is het werk steeds meer te zien in verschillende locaties en contexten.  Alida vindt haar inspiratie in onze mensensamenleving. In de overtuiging dat dans verandering kan creëren en sociale cohesie kan bevorderen, zet BackBone dans in om sociaal maatschappelijke kwesties aan te kaarten en verschillende groepen bij elkaar te brengen. Hierbij resoneren de grootstedelijke thema’s van onze samenleving. Ze vertegenwoordigen vaak de strijd tussen het individu en maatschappij. Alida werkt vaak met thema’s als beeldvorming, machtsverhoudingen en identiteit.